EE - Nr. II - Free Template by www.temblo.com
Gratis bloggen bei
myblog.de


A4, Zeichentusche, Papier: "verkaterter Dachboden"
1.12.07 16:39


A4, Acryl, Papier: "animal instinct"
2.12.07 11:16


A4, Acryl, Zeichentusche, Papier: "seeing into me"
7.12.07 22:28


DINA 4, Zeichentusche, Bunt-, Filzstift, Papier: "seeing blue/light my fire"
9.12.07 00:04


je A5, Bunt-, Filzstift, Zeichentusche, Papier

9.12.07 13:20


A4, Buntstift, Papier: "the wind whispers freedom"


A4, Buntstift, Papier: "you bore me to tears"
16.12.07 16:29


A5, Buntstift, Zeichentusche, Papier

31.12.07 00:18
© 2007 Free Template by www.temblo.com. All rights reserved. Design by MiniArt. Host by myblog